Aktualności


OEX WYPŁACI DYWIDENDĘ W WYSOKOŚCI 2,32 ZŁ NA AKCJĘ

26 sierpnia 2020

Akcjonariusze OEX podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25 sierpnia 2020 r., zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł (2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie). Pozostała część z zysku wypracowanego w 2019 r., tj. ok. 14,9 mln zł, została przekazana na kapitał zapasowy spółki. Dzień dywidendy ustalono na 3 września, a jej wypłata nastąpi 11 września 2020 r.

– Dzielimy się ponad połową zysku wypracowanego w ubiegłym roku, w tym zyskiem ze sprzedaży spółki ArchiDoc. Wypłata dywidendy nie wpłynie przy tym na możliwość bezpiecznej kontynuacji przyjętej strategii rozwoju oraz realizację planowanych inwestycji. – powiedział Jerzy Motz, prezes zarządu OEX.

Spółka nie wypłacała dywidendy od 2016 roku, choć warto podkreślić, że w 2019 r. OEX skupił akcje własne, stanowiące 5,27 proc. kapitału zakładowego spółki, płacąc 19 zł za walor. Łącznie na ten cel przeznaczono 8 mln zł.

Środki uzyskane z transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc pozwoliły znacząco obniżyć zadłużenie Grupy . Na koniec marca 2020 r. spółka w ujęciu skonsolidowanym dysponowała rekordowym poziomem gotówki w kwocie 59,3 mln zł.

 


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200