Aktualności


Przemysław Bogdański Prezesem Zarządu OEX Cursor S.A.

OEX Cursor
20 listopada 2019

Przemysław Bogdański jest związany z OEX Cursor S.A. od 2001 roku, a od 2017 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki. Przemysław Bogdański jest ekspertem w obszarze shopper marketingu, wcześniej był odpowiedzialny w OEX Cursor między innymi za ogólnopolskie projekty z zakresu field marketingu oraz działania struktur regionalnych spółki. Jest absolwentem UMCS w Lublinie.
Priorytetem dla Zarządu spółki jest zwiększenie rentowności projektów wykonywanych przez struktury terenowe w zakresie merchandisingu i outsourcingu sił sprzedaży oraz rozwój projektów o wysokiej wartości dodanej. Chcemy korzystać w większym stopniu z możliwości jakie dają nowoczesne technologie zarówno w obszarze zarządzania pracą, szkoleń struktur terenowych jak i pozyskiwania danych i badań retailowych. – powiedział Przemysław Bogdański, Prezes Zarządu OEX Cursor S.A.
Zmiana w Zarządzie OEX Cursor SA nastąpiła we wrześniu 2019 roku.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200