Historia operacji na akcjach

01.04.2015 uchwała Zarządu KDPW S.A. podjęta w związku z umorzeniem 170.646 akcji imiennych i 460.947 akcji zwykłych na okaziciela, stwierdzająca, że kodem PLTELL000015 (akcje imienne) oznaczone są 1.534.104 akcje (akcje imienne), a kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 4.143.926 akcji (akcje zwykłe na okaziciela)
29.12.2014 r. dzień wypłaty dywidendy
11.12.2014 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy (1 zł na jedną akcję)
21.10.2013 r. dzień wypłaty dywidendy
07.10.2013 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy (1,00 zł na jedną akcję)
10.12.2012 r. uchwała Zarządu KDPW S.A. podjęta w związku z umorzeniem 152.792 akcji imiennych i 414.391 akcji zwykłych na okaziciela, stwierdzająca, że kodem PLTELL000015 oznaczonych jest 1.381.312 akcji (akcje imienne), a kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 3.729.535 akcji (akcje zwykłe na okaziciela)
16.02.2012 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 151.250 akcji na okaziciela powstałych po zamianie i asymilacji tych akcji z 4.453.623 akcjami na okaziciela
30.01.2012 r. konwersja 50.625 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
11.01.2012 r. konwersja 100.625 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
20.12.2011 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 120.000 akcji na okaziciela powstałych po zamianie i asymilacji tych akcji z 4.333.623 akcjami na okaziciela
30.11. 2011 r. konwersja 120.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
27.10.2011 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 70.625 akcji na okaziciela powstałych po zamianie i asymilacja tych akcji z 4.262.998 akcjami na okaziciela
10.10.2011 r. konwersja 70.625 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
13.06.2011 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 70.000 akcji na okaziciela powstałych po zamianie i asymilacja tych akcji z 4.192.998 akcjami na okaziciela
01.06.2011 r. dzień wypłaty dywidendy
26 .05.2011 r. konwersja 70.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
18.05.2011 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy (0,80 zł na jedną akcję)
07.07.2010 r. decyzja Zarządu KDPW S.A., w związku z umorzeniem 15.377 akcji zwykłych na okaziciela, określająca liczbę akcji na okaziciela 4.192.998.
31.05.2010 r. dzień wypłaty dywidendy
14.05.2010 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy (1,00 zł na jedną akcję)
29.10.2009 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 97.500 akcji na okaziciela powstałych po zamianie i asymilacja tych akcji z 4.110.875 akcjami na okaziciela
09.10.2009 r. konwersja 97.500 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
15.09.2009 r. dzień wypłaty dywidendy
01.09.2009 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy (0,50 zł na jedną akcję)
08.08.2008 r. zmiana wartości nominalnej (z 1 zł na 20 gr) i podział akcji ( w wyniku podziału 2.214.125 akcji imiennych serii A i 4.110.875 akcji na okaziciela serii A i B)
25.07.2008 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 34.125 akcji na okaziciela powstałych po zamianie i asymilacja tych akcji z 788.050 akcjami na okaziciela
01.07.2008 r. konwersja 34.125 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
23.10.2007 r. wprowadzenie do obrotu giełdowego 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru)
17.11.2005 r. pierwsze notowanie 303.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Poznaj
Grupę OEX