Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 10/2007

Data: 26 lutego 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2007 r. otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o zawarciu w dniu 20 lutego 2007 r. transakcji sprzedaży akcji spółki Tell S.A.

W załączeniu treść otrzymanej informacji.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu