Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport bieżący nr: 34/2009

Data: 19 sierpnia 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2009 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki informację o zawarciu w dniu 14 sierpnia 2009 r. transakcji sprzedaży akcji spółki TELL S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu