Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 49/2005

Data: 23 grudnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2005 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki informację o zawarciu przez BBI Capital S.A., w której Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Członka Zarządu, w dniu 22 grudnia 2005 r. transakcji kupna akcji spółki Tell S.A.

W załączeniu treść otrzymanej informacji.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu