Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 13/2005 z dnia 16 września 2005 roku

Raport bieżący nr: 13/2005

Data: 19 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, iż w załączniku do raportu bieżącego nr 13/2005 omyłkowo podano miano prognozowanych wyników Grupy Kapitałowej Tell S.A. – w złotych, zamiast w tysiącach złotych, w związku z czym uległa zmianie treść raportu w tej części. Poprawna treść raportu znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 5  ust. 1 pkt. 29 RO– prognoza

Podpisano:
Robert Krasowski – Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu
Stanisław Górski – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu – Członek Zarządu