Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 16/2005 z dnia 25 września 2005 roku – Przedział ceny emisji

Raport bieżący nr: 16/2005

Data: 25 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 16/2005 z dnia 25 września omyłkowo podano termin składania zapisów na akcje serii B w Transzy Indywidualnej, w związku z czym uległa zmianie treść raportu.

Poprawna treść raportu brzmi następująco:

Zarząd TELL S.A. informuje, iż przedział ceny emisyjnej Akcji Serii B został ustalony na: 45 – 55 zł

W ramach podanego przedziału ceny emisyjnej, w dniach 26-30 września 2005 r. przyjmowane będą deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B w procesie budowania Księgi Popytu, wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej.
W Transzy Indywidualnej inwestorzy w dniach 26-30 września 2005 r. mogą składać zapisy na Akcje Serii B po maksymalnej cenie z powyższego przedziału, tj. po 55 zł.


Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu