Raporty bieżące

Korekta raportu nr 48 – informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 48/2005

Data: 23 grudnia 2005

Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, iż w załączniku do reportu bieżącego nr 48/2005 błędnie wskazano ilość zakupionych akcji Tell S.A.

W załączeniu treść otrzymanej informacji.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu