Raporty bieżące

Ład korporacyjny – strona internetowa w języku angielskim.

Raport bieżący nr: 54/2008

Data: 30 grudnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §29 ust.3 Regulaminu Giełdy, informuje, że po dniu 1 stycznia 2009 r. emitent nie zapewni funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim, w tym również w zakresie określonym w części II pkt.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tym samym emitent począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. nie będzie stosował zasady nr 2 części II DPSN.


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu