Raporty bieżące

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr: 17/2007

Data: 23 kwietnia 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając w oparciu o §29 ust.3 Regulaminu Giełdy Zarząd TELL S.A. przekazuje aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu