Raporty bieżące

Rezygnacja członków organu nadzorującego

Raport bieżący nr: 31/2005

Data: 14 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 13 października 2005 roku dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pan Ryszard Jaremek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Janusz Samelak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej,
złożyli rezygnacje z pełnionych przez siebie funkcji członków Rady Nadzorczej.
Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 RO – odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu