Raporty bieżące

Wypowiedzenie istotnej umowy

Raport bieżący nr: 10/2015

Data: 1 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 r. wypowiedział umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A. nr CDR/14103/03 zaciągniętą na sfinansowanie zakupu sieci punktów sprzedaży ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2005 r. Przyczyną rozwiązania umowy był zwrot z inwestycji, który nastąpił wcześniej niż zakładany harmonogram spłat kredytu. Wypowiedzenie umowy nie spowoduje dodatkowych kosztów związanych z przedterminową spłatą kredytu. W wyniku spłaty kredytu zmniejszyło się saldo krótkoterminowego zadłużenia o kwotę 240 tys. zł, zmniejszeniu

ulegną odsetki w wysokości 6 tys. zł.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 RO – wypowiedzenie lub rozwiazanie znaczącej umowy

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu