Raporty bieżące

Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005

Raport bieżący nr: 29/2005

Data: 12 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy, Zarząd Tell S.A. podaje do publicznej wiadomości deklarację Tell S.A. dotyczącą „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”.

Podstawa prawna: Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu