Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 64/2016

Data: 20 grudnia 2016

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała od MS Ivestments sp. z o.o. sp. k. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Michałem Szramowskim – Członkiem Rady Nadzorczej OEX S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisano:

Jerzy Motz – prezes zarządu