Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 20/2017

Data: 29 maja 2017

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. Spółka otrzymała od MS Investments sp. z o.o. sp. k. . – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Michałem Szramowskim (Członek Rady Nadzorczej), powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, zawartej w dniu 25 maja 2017 r.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Podpisano:

Rafał Stempniewicz – członek zarządu

Robert Krasowski – członek zarządu