Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu

Raport bieżący nr: 9/2005

Data: 30 sierpnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. informuje, iż w związku z terminami oferty PGNiG, podjął decyzję o zmianie terminów publicznej subskrypcji Akcji Serii B Tell S.A.

Nowe terminy publicznej subskrypcji Akcji Serii B Tell S.A.:
Do 26.09.2005 – podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego;
26.09.2005 – otwarcie publicznej subskrypcji;
26 – 30.09.2005 – przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej;
26 – 30.09.2005 – proces budowania Księgi Popytu;
3.10.2005 do godz. 8.00 – podanie do publicznej wiadomości wysokości ceny emisyjnej;
3.10.20054 do godz. 10.00 – skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej;
3 – 4.10.2005 – przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej;
6.10.2005 – ewentualne zapisy subemitentów;
7.10.2005 – zamknięcie publicznej subskrypcji;
Do 14.10.2005 – przydział Akcji Serii B

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części prospektu emisyjnego Spółki:

Wstęp, zewnętrzna strona okładki, było:
Subskrypcja Akcji Serii B rozpocznie się w dniu 12 września 2005 r. W dniach 12 – 16 września 2005 r. przyjmowane będą zapisy w Transzy Indywidualnej oraz równolegle przeprowadzony zostanie proces budowania Księgi Popytu w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje składane przez inwestorów w procesie budowania Księgi Popytu mają charakter wiążący – poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji Inwestor zobowiązuje się, na wezwanie domu maklerskiego przyjmującego deklarację, do złożenia zapisu na Akcje Serii B i jego opłacenia. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach 19 – 20 września 2005 r. Subskrypcja Akcji Serii B zostanie zamknięta w dniu 23 września 2005 r. Przydział Akcji Serii B nastąpi do dnia 30 września 2005 r.

Wstęp, zewnętrzna strona okładki, jest:
Subskrypcja Akcji Serii B rozpocznie się w dniu 26 września 2005 r. W dniach 26 – 30 września 2005 r. przyjmowane będą zapisy w Transzy Indywidualnej oraz równolegle przeprowadzony zostanie proces budowania Księgi Popytu w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje składane przez inwestorów w procesie budowania Księgi Popytu mają charakter wiążący – poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji Inwestor zobowiązuje się, na wezwanie domu maklerskiego przyjmującego deklarację, do złożenia zapisu na Akcje Serii B i jego opłacenia. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach 3 – 4 października 2005 r. Subskrypcja Akcji Serii B zostanie zamknięta w dniu 7 października 2005 r. Przydział Akcji Serii B nastąpi do dnia 14 października 2005 r.

Rozdział III, pkt 9.5 było:

do 12.09.2005 podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego
12.09.2005 otwarcie publicznej subskrypcji
12 – 16.09.2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
12 – 16.09.2005 proces budowania Księgi Popytu
19.09.2005 do godz. 8.00 podanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej
19.09.2005 do godz. 10.00 skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej
19-20.09.2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
22.09.2005 ewentualne zapisy subemitentów
23.09.2005 zamknięcie publicznej subskrypcji
do 30.09.2005 przydział Akcji Serii B

Rozdział III, pkt 9.5 jest:

do 26.09.2005 podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego
26.09.2005 otwarcie publicznej subskrypcji
26 – 30.09.2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
26 – 30.09.2005 proces budowania Księgi Popytu
3.10.2005 do godz. 8.00 podanie do publicznej wiadomości wysokości ceny emisyjnej
3.10.2005 do godz. 10.00 skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej
3 – 4.10.2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
6.10.2005 ewentualne zapisy subemitentów
7.10.2005 zamknięcie publicznej subskrypcji
Do 14.10.2005 przydział Akcji Serii B

Rozdział III pkt. 9.7.3 było:
Inwestorzy, którzy znaleźli się na liście wstępnej alokacji i otrzymali wezwanie do złożenia zapisu winni w pełni opłacić wstępnie alokowane Akcje Serii B najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 21.09.2005 r. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się wpływ środków na niżej wskazany rachunek.

Rozdział III pkt. 9.7.3 jest:
Inwestorzy, którzy znaleźli się na liście wstępnej alokacji i otrzymali wezwanie do złożenia zapisu winni w pełni opłacić wstępnie alokowane Akcje Serii B najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 5.10.2005r. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się wpływ środków na niżej wskazany rachunek.

Rozdział III pkt. 9.8.2 było:
Przydział Akcji Serii B w Transzy Indywidualnej zostanie dokonany przez Emitenta najpóźniej w dniu 30.09.2005 r., na podstawie złożonych zapisów. Podstawą przydziału będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Informacja o wynikach przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu w terminie do dwóch tygodni od zakończenia publicznej subskrypcji.

Rozdział III pkt. 9.8.2 jest:
Przydział Akcji Serii B w Transzy Indywidualnej zostanie dokonany przez Emitenta najpóźniej w dniu 14.10.2005 r., na podstawie złożonych zapisów. Podstawą przydziału będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Informacja o wynikach przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu w terminie do dwóch tygodni od zakończenia publicznej subskrypcji.

Rozdział III pkt. 9.8.3.2 było:
Przydziału Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej dokona Emitent najpóźniej w dniu 30.09.2005r., w oparciu o złożone i prawidłowo opłacone zapisy.

Rozdział III pkt. 9.8.3.2 jest:
Przydziału Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej dokona Emitent najpóźniej w dniu 14.10.2005r., w oparciu o złożone i prawidłowo opłacone zapisy.


Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu