Biegły rewident

Podmiotem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta jest firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477. Firma audytorska została wybrana do badania rocznego sprawozdania finansowego OEX S.A. uchwałą nr 12/06/2017 Rady Nadzorczej z dnia 05 czerwca 2017 r. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k przeprowadza badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego nieprzerwanie przez okres kolejnych 3 lat.