Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2023

OEX SA
14 września 2023
  • W I półroczu 2023 Grupa OEX przekroczyła świetne wyniki osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • W H1 2023 Grupa odnotowała przychody w wysokości 347,7 mln zł, co stanowiło wzrost o 5,6 proc. oraz wzrost EBITDA (wg MSR17) o 3,4 proc. do 26,1 mln zł
  • Rentowność EBITDA utrzymała się na poziomie 7,5 proc., co w kontekście rosnącej presji kosztowej jest dużym sukcesem. Wszystko to dzięki dywersyfikacji oferowanych usług na 3 segmenty operacyjne oraz coraz lepszym wynikom spółek będących na wczesnym etapie rozwoju.

 

W samym Q2 2023 Grupa OEX odnotowała najwyższy przychód w segmencie wsparcia sprzedaży. Wynik to 76,4 mln zł, co oznacza 9,1 proc. wzrost r/r. Zysk EBITDA  segmentu wyniósł w tym czasie 4,98 mln zł. To spadek o niespełna 2 proc. rok do roku. W skali półrocza osiągnięte przez segment przychody są tylko o 1,7% niższe niż w analogicznym – historycznie rekordowym – okresie roku ubiegłego.

W segmencie zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej Grupa OEX w Q2 2023 może się pochwalić przychodem na poziomie 54,4 mln zł i utrzymaniem marży EBITDA na poziomie 9,8 proc. pomimo rosnącej presji kosztowej. To oznacza utrzymanie zeszłorocznych, rekordowych poziomów przychodów.

 – Oceniamy bieżące wyniki jako bardzo dobre, biorąc pod uwagę efekt wysokiej bazy i istotnej presji kosztowej w obszarze wynagrodzeń, wynikającej m.in. ze wzrostu płacy minimalnej i wysokiej inflacji – mówi Robert Krasowski, członek zarządu Grupy OEX.

Najwyższą dynamiką, zarówno w ujęciu półrocze do półrocza, jak i kwartał do kwartału może się pochwalić segment eCommerce Services, a jego udział w łącznej EBITDA segmentów operacyjnych przekracza aktualnie 31 proc. W segmencie tym odnotowano wzrost przychodów w Q2 2023 o 8,6 proc. do poziomu 47,0 mln zł oraz wzrost EBITDA aż o 31,8 proc., przy wzroście marży EBITDA do 11,8 proc. Takie wyniki to zasługa zarówno pozyskania nowego biznesu, jak i poprawy efektywności.

Spółki będące na wczesnym etapie rozwoju – iPOS i Open Loyalty (nie przypisane do segmentów operacyjnych), dzięki kilkudziesięcioprocentowym wzrostom przychodów konsekwentnie zbliżają do osiągnięcia break even point, dzięki czemu jest szansa, że w kolejnych okresach mogą przyczynić się do wzrostu wyników.

– W lipcu 2023 r. wypłaciliśmy czwartą w okresie ostatnich 5 lat dywidendę. Była to druga pod względem wartości dywidenda w naszej historii w kwocie ponad 27 mln złotych, czyli 4 zł na 1 akcję. Mimo wypłaconej dywidendy nasza Grupa nadal dysponuje gotówką przekraczającą wartość 70 mln zł, z których znacząca większość pozostaje w dyspozycji OEX S.A. Pracujemy usilnie nad możliwością wykorzystania posiadanych środków na ciekawe akwizycje, które wzmocniłyby obszary, w których działamy i pomogłyby nam przeskalować wyniki Grupy i przenieść je na nowy  poziom – wskazuje Robert Krasowski, członek zarządu Grupy OEX.

Obecne zadłużenie Grupy OEX wynosi nieco ponad 21,5 mln zł, co stanowi niewielki procent sumy bilansowej i daje znaczne możliwości w zakresie wsparcia potencjalnych akwizycji finansowaniem dłużnym.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200