Kalendarz

10.04.2019

Raport roczny za 2018 rok

16.05.2019

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r

05.09.2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

14.11.2019

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019