Oferta publiczna akcji

serie akcji tryb emisji podstawa prawna emisji terminy oferty cena emisyjna liczba akcji objętych ofertą liczba akcji objętych przez akcjo-nariuszy
B Publiczna uchwała Zarządu z dnia
15 kwietnia 2005 r.
26.09 – 7.10.2005 r. 46,50 zł 31,79% 43,84%

Oferta publiczna akcji Spółki została przeprowadzona w 2005 r. w oparciu o prospekt emisyjny i decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 14 czerwca 2005 r. dotyczącą dopuszczenia papierów objętych prospektem do publicznego obrotu. Szczegółowe kwestie związane ze zmianami treści prospektu oraz przebiegiem subskrypcji akcji stanowią treść raportów bieżących 4/20057/20059/200511/200512/200516/2005 (korekta)17/200518/200519/200520/200522/200523/200524/200525/2005.