Wezwanie

Od 10 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. trwają zapisy na sprzedaż akcji spółki OEX S.A. („Spółka”) w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2024 r. („Wezwanie”) przez OEX S.A. i 11 akcjonariuszy będących (razem z OEX S.A.) stronami Porozumienia akcjonariuszy („Wzywający”).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem zapisy na sprzedaż oraz transakcje nabycia akcji przez OEX S.A.  i rozliczenie transakcji będą miały miejsce w poniższych terminach:

  • Przyjmowanie zapisów od 10 czerwca do 9 lipca 2024 r.
  • Transakcja nabycia akcji, na które zostały złożone zapisy planowana jest w dniu 12 lipca 2024 r.
  • Rozliczenie transakcji oraz przekazanie środków pieniężnych na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy planowane jest w dniu 16 lipca 2024 r.

Cena oferowana w Wezwaniu wynosi 54,00 zł za akcję.

Akcjonariusze składają zapisy w odpowiedzi na Wezwanie za pośrednictwem domów/biur maklerskich, w których zdeponowane są należące do nich akcje Spółki.

 


Niniejszy materiał nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji spółki: OEX S.A. („OEX”). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji ani nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych, w tym instrumentów finansowych wyemitowanych przez OEX.

Niniejszy materiał nie podlega ogłoszeniu, publikacji ani dystrybucji bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie może być przekazywany w tym celu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki.