Senior Management

Karol Wieteska

Group Sales and Marketing Director

Arkadiusz Filipowski

Prezes Zarządu
Fulfilio Sp. z o.o.

Iwona Belhouari

członek Zarządu, CFO
w Fulfilio Sp. z o.o.
i OEX24 Sp. z o.o.
członek Zarządu
OEX B2B Sp. z o.o. oraz
4Shops Sp. z o. o.

Grzegorz Wroniszewski

członek Zarządu
Fulfilio Sp. z o.o.

Ewa Czarnecka

prezes Zarządu
Voice Contact Center
Sp. z o.o.

Ewa Depta

członek Zarządu
Voice Contact Center
Sp. z o.o.

Przemysław Bogdański

prezes Zarządu
OEX Cursor S.A.

Marta Towpik

Członek Zarządu
OEX Cursor SA, CFO

Agnieszka Stryjewska

Członek Zarządu
MerService Sp. z o.o.

Adam Tomaszewski

Wiceprezes Zarządu iPOS S.A.

Jacek Kucharzewski

wiceprezes iPOS S.A.

Michał Pawłowski

członek Zarządu iPOS S.A.

Michał Dolata

prezes Zarządu
Europhone Sp. z o.o.

Maciej Paluszkiewicz

prezes Zarządu
PTI Sp. z o.o.

Artur Kucner

Dyrektor sprzedaży, członek Zarządu
Tell Sp. z o.o.

Przemysław Orłowski

Managing Partner, Loyalty Point, sp. z o.o.

Dominik Zacharewicz

Managing Partner, Loyalty Point, sp. z o.o.

Adam Wysocki

CEO, LVL UP Media sp. z o.o.

Paweł Modzelewski

Managing Parter Bluecloud Interactive sp. z o.o.