Zarząd

Jerzy Motz

Prezes Zarządu

Robert Krasowski

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Stempniewicz

Członek Zarządu

Tomasz Słowiński

Członek Zarządu

Tomasz Kwiecień

Członek Zarządu