Segmenty

Grupa wyodrębnia 3 segmenty operacyjne:

  • Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej,
  • Wsparcie sprzedaży,
  • eCommerce services.

Wyniki spółki iPOS S.A. nie zostały przypisane do żadnego z istniejących segmentów operacyjnych. Są one ujęte w segmencie „Nieprzypisane” noty segmentowej łącznie z wynikami spółki dominującej.

SEGMENT ZARZĄDZANIA SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej obejmuje kompleksowe usługi związane z prowadzeniem sprzedaży produktów i usług klienta w sieci punktów detalicznych, a w szczególności tworzenie i zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej oraz zarządzanie sprzedażą i siłami sprzedaży. Grupa OEX koncentruje się na prowadzeniu sieci dystrybucji usług telefonii komórkowej, przy czym doświadczenie i unikalne kompetencje w budowaniu sieci sprzedaży możliwe są do wykorzystania w innych branżach działających w oparciu o zbliżony model dystrybucji. Obecnie Grupa OEX jest dostawcą tych usług dla trzech operatorów sieci komórkowych w Polsce – Orange, T-Mobile i Plus. Sprzedaż usług sieci Orange jest realizowana przez Tell Sp. z o.o., sieci T-Mobile przez spółkę Europhone Sp. z o.o., a sprzedaż usług sieci PLUS realizowana jest przez spółkę PTI Sp. z o.o. Swoją pozycję na rynku Grupa OEX osiągnęła przez przejęcia mniejszych sieci oraz rozwijanie współpracy z operatorami.

SEGMENT WSPARCIA SPRZEDAŻY

Operacje w ramach tego segmentu realizują spółki OEX Cursor S.A., MerService Sp. z o.o. oraz Pro People Sp. z o.o. Usługi świadczone przez spółki koncentrują się na działaniach w obszarze trade support oraz field marketing i mają na celu wspieranie sprzedaży produktów i usług klientów oraz wpływają korzystnie na rozwój dystrybucji. Usługi obejmują również działania z zakresu experience marketingu i promocji, mające na celu budowanie i wzrost lojalności konsumentów względem promowanych marek. Do klientów spółek segmentu Wsparcia sprzedaży należą producenci i dystrybutorzy produktów FMCG, elektro, firmy farmaceutyczne oraz instytucje finansowe. W ramach tego segmentu świadczone są również usługi zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacyjne na potrzeby Grupy OEX, które są przedmiotem działalności spółki Pro People Sp. z o.o.

Usługi realizowane są głównie w modelu outsourcingowym, który polega na przejęciu od klientów procesów wsparcia sprzedaży w całości lub w części. Realizacja usług odbywa się z wykorzystaniem zasobów ludzkich spółek segmentu, a także narzędzi pracy takich jak flota samochodowa i systemy informatyczne. Współpraca może obejmować zarządzanie zespołem, jak również całymi procesami sprzedażowo marketingowymi klienta.

  • Trade Support

Usługi z tego zakresu realizują spółki OEX Cursor S.A. i MerService Sp. z o.o.

Outsourcing przedstawicieli handlowych polega na zapewnieniu terenowego zespołu przedstawicieli handlowych, wyposażeniu we wszystkie narzędzia pracy oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Zadaniem zespołu jest, w zależności od realizowanego projektu, pozyskanie nowych lub obsługa dotychczasowych odbiorców towarów
i usług klienta (punktów sprzedaży). Usługa outsourcingu przedstawicieli handlowych jest kierowana do całego rynku (handel nowoczesny, tradycyjny, specjalistyczny).

Współdzielone siły sprzedaży to usługa, która polega na zapewnieniu terenowego zespołu wyposażonego we wszystkie niezbędne narzędzia pracy, wykonującego wizyty handlowo – merchandisingowe w wytypowanych punktach sprzedaży na terenie całej Polski w modelu współdzielonym, czyli dla różnych producentów (a zatem nie na wyłączność). Jest to alternatywa dla modelu outsourcingu przedstawicieli handlowych. Usługa jest świadczona w różnych kanałach sprzedaży – od sklepów tradycyjnych, przez stacje paliw i supermarkety, po cash & carry oraz hipermarkety.

Sprzedaż agencyjna produktów i usług finansowych polega na stałym pośrednictwie, głównie za wynagrodzenie prowizyjne, w sprzedaży konsumentom produktów i usług finansowych i zawieraniu z nimi odpowiednich umów. Taka sprzedaż jest realizowana w sposób aktywny przez odpowiedni zespół własnych pracowników OEX Cursor S.A., ale jest prowadzona na rzecz i w imieniu klienta, którym jest bank lub firma ubezpieczeniowa.

Merchandising polega na obsłudze ekspozycji towarów w sieciach handlowych rynku nowoczesnego i tradycyjnego zarówno przez zespoły stacjonarne jak i zespoły mobilne (wyposażone w środki transportu). Usługa realizowana jest
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji z konsumentem są uzupełnieniem oferty pozostałych usług Segmentu. Badania realizowane są głównie w formie audytów retail prowadzonych w sieciach sprzedaży oraz punktach sprzedaży detalicznej. Ich celem jest pozyskanie informacji z rynku w celu tworzenia strategii i planów sprzedażowych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych przez producentów lub określania aktualnych preferencji i zachowań konsumentów. Badania umożliwiają weryfikację realizacji ustaleń pomiędzy punktem sprzedaży a producentem oraz kontrolę efektywności struktur handlowych klienta. Dzięki synergii działań, poza pozyskaniem informacji handlowych, przy okazji wykonywane są pozostałe usługi, takie jak obsługa handlowa lub merchandising.  Elementem uzupełniającym proces jest budowa i aktualizacje baz danych. Proces pozyskania danych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych gwarantujących jakość i wiarygodność zebranego materiału. Oferta obejmuje również analizy i prezentacje danych.

Projekty inwentaryzacyjne to złożone organizacyjnie i wymagające dużego nakładu dodatkowej pracy procesy, dlatego coraz częściej zlecane są podmiotom zewnętrznym, takim jak np. OEX Cursor S.A. Realizacja wymaga specjalistycznego wyposażenia i przeszkolonych zasobów ludzkich, co z kolei gwarantuje wiarygodność i pozwala obniżyć koszty inwentaryzacji. Spis inwentaryzacyjny może dotyczyć zarówno towarów, środków trwałych jak i pieniężnych. Działania inwentaryzacyjne realizowane są przez zespoły OEX Cursor w punktach sprzedaży, magazynach, centrach logistycznych oraz magazynach wirtualnych klientów.

  • Field Marketing

Usługi z tego zakresu realizuje spółka OEX Cursor S.A.

Shopper marketing to usługi promocji produktów polegające na bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Ich celem jest wpływ na decyzje zakupowe podejmowane w punkcie sprzedaży. Obejmują projekty związane z oferowaniem producentom zespołów określanych jako „doradcy klienta”. Działania odbywają się w punktach sprzedaży handlu nowoczesnego lub tradycyjnego oraz sieciach handlowych stymulując sprzedaż poprzez udzielanie dodatkowych informacji o produkcie, oferowanie możliwości jego wypróbowania, czy też realizują indywidualne zamówienia konsumentów. Projekty wzmacniane są przez organizowanie programów konsumenckich typu loterie lub konkursy.

Experience marketing to działania kreowane indywidualnie dla konkretnego produktu lub usługi, których celem jest zaangażowanie konsumenta i budowanie świadomości marki poprzez interakcję z produktem. Projekty realizowane dla klientów obejmują dedykowane eventy, akcje edukacyjno-sprzedażowe, samplingi i degustacje wraz z zapewnieniem personelu, wyposażenia i logistyki materiałów marketingowych oraz prowadzenia programów lojalnościowych.

SEGMENT eCOMMERCE SERVICES

W skład segmentu wchodzą spółki Fulfilio Sp. z o.o (poprzednia nazwa OEX E-Business) i Voice Contact Center Sp. z o.o. W ramach segmentu realizowane są usługi dedykowane głównie sektorowi eCommerce obejmujące obszary logistyki oraz customer experience.

Operacje logistyczne realizowane są w spółce Fulfilio Sp. z o.o. Obejmują one realizację zamówień związanych z obsługą e-sklepów oraz platform eCommerce, wysyłkę nagród w programach lojalnościowych i magazynowanie wraz z dystrybucją towarów oraz materiałów marketingowych. W ramach usługi oferowane są także warsztaty i konsultacje z zakresu optymalnego zarządzania procesami, budowa i udostępnianie zintegrowanych z systemami klientów rozwiązań informatycznych do zarządzania oraz zamawiania produktów i materiałów. W ramach obsługi logistycznej sklepów internetowych spółka Fulfilio Sp. z o.o. odpowiada za przyjmowanie towarów do centrów dystrybucji, składowanie, kompletowanie zamówień, zakupy kartonów i wypełniaczy, fiskalizację, dystrybucję kurierską oraz zwroty. Spółka posiada integracje z najbardziej popularnymi systemami i narzędziami wykorzystywanymi w eCommerce: Magento, Presta, Shoper, Idosell, Shopify, SAP, Allegro, Inpost, DPD, FedEx, UPS, Baselinker.

Fulfilio Sp. z o.o. świadczy również usługi instalacji standów marketingowych dla swoich klientów wraz z ich przechowywaniem oraz prowadzeniem ich serwisu na zlecenie Klienta.

Usługi procesowania zakupów realizowane w spółce Fulfilio Sp. z o.o. związane są z optymalizacją kosztów zakupów materiałów marketingowych i opakowań, produktów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży oraz produktów do programów lojalnościowych. Działania polegają na analizie rynku, rekomendacji kryteriów wyboru przy zakupie produktów, optymalizacji kosztów zakupu oraz obsłudze logistycznej i administracyjnej procesu. W przypadkach zamówień realizowanych na rynkach zagranicznych, usługi obejmują analizę potencjału dostawcy, weryfikację jakości surowców (spełnienie norm, atesty standardów jakościowych produktów, m.in. FDA, CE, EN 71), nadzór nad wykonaniem prototypów oraz zabezpieczenie powtarzalności partii produktów.

Fulfilio Sp. z o.o. zarządza rozbudowaną infrastrukturą magazynową o powierzchni 62 000 m2 i pojemności 100 000 miejsc paletowych i półkowych. Powtarzalność jakości operacji jest zapewniana przez ISO 9001:2015 oraz warehouse management system.

Spółka Voice Contact Center Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania w obszarze customer experience. Oferuje kompleksowe wsparcie procesów biznesowych związanych z komunikacją z klientami, od ich pozyskania poprzez obsługę, rozwój współpracy oraz utrzymanie, a także wspiera działania backoffice. Realizuje usługi obejmujące obsługę wszystkich kanałów kontaktu z klientem: połączeń telefonicznych, e-mail, chat, social media, sms, video, korespondencji tradycyjnej. Rozmowy z klientami obsługuje także z wykorzystaniem własnego bota konwersacyjnego. Główne usługi oferowane przez spółkę to: prowadzenie kompleksowych i wielokanałowych biur obsługi klienta, obsługa procesów backoffice, badania CATI, wsparcie sprzedaży. Odbiorcami usług spółki są między innymi firmy z sektora eCommerce, finansowego, ubezpieczeniowego, firmy handlowe i dystrybucyjne. Spółka realizuje projekty w obszarze infolinii produktowych i usługowych, helpdesków dla użytkowników systemów i aplikacji, obsługi reklamacji z logistyką rekompensacyjną, wsparcia sprzedaży w eCommerce, backoffice w zakresie m.in.: pracy z kartami produktów, rozpatrywania reklamacji, wsparcia dla działów finansowych. Spółka świadczy również usługi dla firm medycznych takie jak umawianie i potwierdzanie wizyt czy wsparcie diagnostyki zdalnej. Dla firm z sektora ubezpieczeniowego Voice Contact Center Sp. z o.o. realizuje między innymi rejestrację i obsługę szkód. Usługi świadczone są z wykorzystaniem ponad 900 stanowisk w nowoczesnych centrach operacyjnych w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie oraz w modelu pracy zdalnej.