Kalendarz

Kalendarium raportów okresowych

8 listopada 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Dodaj do kalendarza

13 września 2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

Dodaj do kalendarza

12 maja 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku –

Dodaj do kalendarza

31 marca 2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Dodaj do kalendarza