Kalendarz

Periodic Reports Calendar

8 listopada 2023

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Dodaj do kalendarza

13 września 2023

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

Dodaj do kalendarza

11 maja 2023

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Dodaj do kalendarza

Corporate Events Calendar

7 kwietnia 2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dodaj do kalendarza