Notowania

Informacje podstawowe

Nazwa: OEX S.A.
Nazwa skrócona: OEX
Rynek notowań: rynek podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: handel detaliczny
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: Segment 5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: WIG, WIG-PL, DWS-MS
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 30 września 2010 r.
Adres: Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon: +48 22 395 61 33
Fax: +48 22 395 61 33
WWW: www.oex.pl
Email: sekretariat.zarzad@oex.pl
Prezes: Jerzy Motz