Rada Nadzorcza

Piotr Beaupré

Pan Piotr Beaupré posiada ponad 25 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach, między innymi w usługach dla biznesu, głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz energetyki i nieruchomości rolnych. Od 1993 roku działa aktywnie jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. Jest Partnerem zarządzającym w Neo Investments, odpowiedzialnym za rozwój i działalność spółek związanych z przemysłem rolniczym oraz energetyką.

Doświadczenia zawodowe:

 • W 1989 był współzałożycielem pierwszej polskiej Agencji Reklamowej – „Galicja” w Krakowie, działającej w obszarach marketingu oraz komunikacji reklamowej. W 2001 AR Galicja połączyła się z Euro RSCG.
 • W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland
 • Od 1999 r. pełni funkcję członka zarządu EBS S.A. którą, powołał wraz ze szwajcarskimi wspólnikami. EBS S.A. zarządza obecnie siecią blisko 200 najnowocześniejszych pralni ekologicznych „5 a SEC„ w wielkich sieciach i centrach handlowych.
 • W 2001 r. uczestniczył w połączeniu dwóch lokalnych agencji reklamowych: Marketing House i Dialog z Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw)
 • W 2002 r wraz z dwoma wspólnikami stworzył spółkę Real Management S.A, która stała się ramieniem deweloperskim w Neo Investments.
 • W 2005 r. założył spółkę EcoWind, która w krótkim czasie stała się największym deweloperem farm wiatrowych (1150 MW), co potwierdziła przeprowadzona w 2011 r. transakcja sprzedaży większościowych udziałów tej spółki do największego w Europie Wschodniej koncernu energetycznego tj. CEZ AS.
 • Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu Funduszu Areał S.A., który jest jednym z pierwszych polskich podmiotów konsolidujących grunty rolne.
 • W 2012 r. współuczestniczył w założeniu spółki Nanovo Media sp. z o.o., która jest integratorem nowych technologii w offline.
 • W 2014 roku wraz z dwoma wspólnikami powołał spółkę Neo Energy sp. z o. o., która po 2 latach działalności stała się liderem produkcji energetycznej i cieplnej na składowiskach śmieci, operując na 10 takich obiektach w całej Polsce.
 • W 2015 r. powołał pierwszy w Polsce Dom Aukcyjny Samochodów Klasycznych ARDOR, który ma na swoim koncie przeprowadzone z sukcesem aukcje ok. 60 cennych samochodów.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Beaupré nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – OEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Marcin Malka

Wykształcenie: Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i członek the Association of Chartered Certified Accountants.

Doświadczenie zawodowe:

posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości i usług dla biznesu (BPO). W swojej karierze zawodowej przez wiele lat pracował dla funduszu nieruchomościowego Europolis/CA Immo w obszarze finansów, księgowości i ładu korporacyjnego pełniąc stanowisko dyrektora finansowego i prokurenta, oraz jako członek zarządu dla międzynarodowej grupy deweloperskiej Immobel, zarządzając działem finansowym i prowadząc projekty deweloperskie, między innymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pan Marcin Malka przez kilka lat pracował w branży BPO, w Arthur Andersen i Accenture, uczestnicząc w organizacji i zarządzaniu centrami usług w zakresie usług księgowych, raportowania i zarządzania płynnością. Podczas swojej kariery zawodowej odbył staże zagraniczne w Austrii (branża nieruchomości) oraz Wielkiej Brytanii (BPO).

Od kwietnia 2018 Marcin Malka jest Prezesem Zarządu spółki Real Management S.A., która aktywnie działa w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce.

 

 


Tomasz Mazurczak

Pan Tomasz Mazurczak ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 – Kredyt Inkaso – członek Rady Nadzorczej
 • 2013 – prowadzenie własnej działalności doradczej
 • 2013 – Warimpex – członek Rady Nadzorczej
 • 2011 – 2013 Trigon Dom Maklerski – szef zespołu analiz
 • 2007 – 2010 Skarbiec TFI – szef zespołu analiz
 • 2004 – 2006 Stomil Sanok – członek Rady Nadzorczej
 • 2004 – 2006 Dom Inwestycyjny BRE Banku – członek Zarządu
 • 2002 – 2006 Dom Inwestycyjny BRE Banku – dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz
 • 1997 – 2002 Dom Inwestycyjny BRE Banku – szef zespołu analiz
 • 1995 – 1996 Dom Inwestycyjny BRE Banku – zarządzający portfelami klientów
 • 1993 – 1994 BRE Bank-doradca prezesa w Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji
 • 1993 – 1994 BRE Bank – inspektor kredytowy w oddziale Poznań

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – OEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.


Piotr Cholewa

Pan Piotr Cholewa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Budownictwa, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Pan Piotr Cholewa pełnił funkcje w organach następujących Spółek kapitałowych:

 • ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej do nadal
 • Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Fon S.A., Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Płocku jako Członek Rady Nadzorczej
 • Galposter Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grupa Archidoc SA. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Stark Development S.A. Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tamtron S.A. z siedzibą w Katowicach jako Wiceprezes Zarządu
 • Voice Contact Center Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Cholewa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki OEX S.A., ani nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, które prowadziłyby działalność konkurencyjną w stosunku do OEX S.A., jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Cholewa nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.


Tomasz Witczak

Tomasz Witczak jest absolwentem:

 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Programu MBA University of Illinois at Urbana Champaign oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Advanced Management Program IESE Business School.

Doświadczenie zawodowe

Tomasz Witczak jest związany jest z bankowością inwestycyjną i doradztwem korporacyjnym od przeszło 25 lat. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, transakcjami fuzji i przejęć oraz doradztwem dla spółek przy sprzedaży akcji w ramach ofert publicznych w różnych sektorach – nowych technologii, FMCG, budowlanym, infrastruktury, nieruchomości, energetycznym, finansowym i innych.

Od 2017 r. jest partnerem i współwłaścicielem funduszu Solter Capital, gdzie prowadzi działalność inwestycyjną i aktywnie wspiera spółki portfelowe w ich strategii rozwoju, m.in. przez akwizycje. W ramach funduszu prowadził lub współprowadził inwestycje m.in. w MJM Holdings (Attis Broker, MJM Brokers, Smartt RE, Risk Guard), Inplus, Cenatorium, Carsmile i Mubi.pl. Zasiadał również w radach nadzorczych takich spółek jak Bakalland, Carsmile, Mubi.pl, Inplus, Wiko, Attis Broker.

Wcześniej pracował dla spółek z Grupy UniCredit, Bank Austria Creditanstalt, HVB i Banku Creditanstalt w Polsce.

 • 2006 – 2017 Pekao Investment Banking; Wiceprezes Zarządu
 • 1999 – 2006 CA IB Financial Advisers; Dyrektor Zarządzający
 • 1994 – 1999 Creditanstalt Securities; Dyrektor

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Witczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek jej organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.