Dywidendy

Informacja na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.

 

 

Dzień dywidendy Termin wypłaty Łączna wysokość
dywidendy
Wysokość dywidendy
w przeliczeniu na jedną akcję
3 września 2020. 11 września 2020 17.559.922,24 zł 2,32 zł
W 2019 r. nie
wypłacono dywidendy
W 2018 r. nie
wypłacono dywidendy
W 2017 r. nie
wypłacono dywidendy
10 sierpnia 2016 1 września 2016r 5.166.404,25 zł 0,75 zł.
11 grudnia 2015 r. 29 grudnia 2015 r. 4.133.123,40 zł 0,60 zł
11 grudnia 2014 r. 29 grudnia 2014 r. 5.110.847,00 zł 1,00 zł
7 października 2013 r. 21 października 2013 r. 5.110.847,00 zł 1,00 zł
W 2012 r. nie
wypłacono dywidendy
18 maja 2011 r. 1 czerwca 2011 r. 5.047.698,40 zł 0,80 zł
14 maja 2010 r. 31 maja 2010 r. 6.309.623 zł 1,00 zł