header-imageNasze podejście do społecznej odpowiedzialności jest integralną częścią wspólnych wartości w Grupie OEX.

Cele biznesowe staramy się realizować z poszanowaniem relacji z naszymi klientami, pracownikami i otoczeniem społecznym.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
działania w trzech obszarach

Odpowiedzialny
pracodawca
Wolontariat
pracowniczy
Edukacja
i ekologia

W OEX wspólnie tworzymy kulturę wspierającą współpracę, innowacyjność i kreatywność. Chcemy zapewnić naszym obecnym i przyszłym pracownikom realizowanie ich celów zawodowych, wspierać ich talent i zdolności a także możliwość dzielenia się zainteresowaniami i życiowymi pasjami.

Kodeks Etyki Grupy OEX

Różnorodność

Grupa OEX zatrudnia blisko 8 tysięcy osób w różnych formach zatrudnienia. W naszej organizacji panuje otwartość na różnice, dbałość o stwarzanie równych szans i przeciwdziałanie dyskryminacji.

8 000liczba zatrudnionych obejmująca wszystkie formy zatrudnienia

61,33 %osób w strukturach
firmy to kobiety

44 %pracowników to osoby
z wyższym wykształceniem

1 100to liczba pracowników
etatowych

60 %zatrudnienie kobiet na
stanowiskach managerskich

Przyjazne miejsce pracy wspierające kreatywność

Innowacyjność rozumiemy jako codzienną bardzo bliską współpracę z Klientami tak aby badać ich potrzeby, obserwować rynek i proponować nowatorskie rozwiązania. To także stworzenie atmosfery i warunków do wspólnej pracy i wymiany pomysłów.

OEX S.A.

Cursor SA

Divante sp z o.o.

image1OEXpress

W wydawanym co kwartał magazynie pracowników OEXpress można przeczytać o sukcesach i nagrodach zawodowych, poznać kulisy realizacji niektórych projektów czy dowiedzieć się jakie pasje i zainteresowania mają nasi pracownicy.

Kariera w OEX

Najważniejszą wartościa w OEX S.A. sa ludzie. Naszym celem jest rekrutowanie pracowników, którzy posiadają pasję do ciągłego rozwijania swoich talentów i posiadają pożądane kompetencje i doświadczenie a także szanuja i rozumieją nasze wartości.

Aktualne oferty pracy są dostepne w zakładkach kariera spółek z Grupy OEX.

W spółkach Grupy OEX prowadzimy działania mające na celu podnoszenie świadomości istotnych społecznych problemów oraz angażowanie wszystkich pracowników w realizację projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności. Ważne miejsce w tych działaniach zajmuje wolontariat pracowniczy. Wspieramy akcje, w które angażują się nasi pracownicy.

OEX S.A. dla Lions Club

OEX SA (wcześniej Tell S.A.) prowadzi współpracę z Poznańskim Lions Club już od 2006 roku, aktywnie wspierając akcje charytatywne oraz kulturalne, z których dochód przeznaczany jest min. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenie szkół i sal terapeutycznych.

bajkowo-napisbajkowo-plakaty

Więcej o współpracy z Lions Club. - expand

Cursor SA – QURIER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Cursor przyłączył się do akcji organizowanej przez Fundację Przyjaciółka, pomagającej spełniać marzenia dzieci z zapomnianych zakątków Polski

choinka-plakat

Jemy jabłkajemyjablka
Wspieramy polskich producentów jabłek. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca wszystkim pracownikom firmy udostępniane są bezpłatne owoce, kupowane bezpośrednio od właścicieli sadów.

W naszej codziennej działalności staramy się promować postawy prośrodowiskowe i wspierać przedsięwzięcia mające na celu edukację w obszarze ekologii.

puszkaCURSOR SA – Dzień Ziemi

Spółka Cursor zaangażowała się z obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. W ramach akcji klienci firmy otrzymali upominek zachęcający do samodzielnego hodowania ziół.

puszkaProgram stypendialny Polskiej Rady Biznesu

OEX S.A. przystąpił do „Programu Kariera” Polskiej Rady Biznesu. Program Kariera jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie mają ukończonego 30 roku życia i posiadają status studenta co najmniej trzeciego roku studiów. Stażyści będą zdobywać doświadczenie w naszym dziale HR.