Akcjonariat

Akcjonariat wg liczby akcji

31,73%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 20,80%, Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 10,93%)

26,45%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

10,03%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

5,87%
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.)

5,27%
Akcje własne OEX SA

20,66%
Pozostali akcjonariusze


Akcjonariat wg liczby głosów

40,09%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 30,77% Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 9,32%)

24,26%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

8,55%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

5,00%
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.)

4,49%
Akcje własne OEX SA

17,61%
Pozostali akcjonariusze


Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby akcji Akcjonariat wg liczby głosów
Neo Investments spółka akcyjna (pośrednio przez podmioty zależne*) 2535101 3 756 805 31,73% 40,09%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 1 661 688 2 883 392 20,80% 30,77%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez *Neo BPO S.a r.l. 873 413 873 413 10,93% 9,32%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A. 2 113 473 2 273 081 26,45% 24,26%
Precordia Capital Sp. z o.o. bezpośrednio 1 145 219 1 304 827 14,33% 13,92%
Precordia Capital Sp. z o.o. pośrednio przez Real Management S.A. 968 254 968 254 12,12% 10,33%
Piotr Cholewa,
pośrednio przez Silquern S.a.r.l.
801 096 801 096 10,03% 8,55%
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.) 468 770 468 770 5,87% 5,00%
Akcje własne OEX SA 421 052 421 052 5,27% 4,49%
Pozostali akcjonariusze 1 650 492 1 650 492 20,66% 17,61%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.597.996,80 zł i dzieli się na:

Akcje
imienne
1.381.312 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.
Akcje
na okaziciela
3.729.535 akcji zwykłych na okaziciela – wyemitowanych jako akcje serii A i B.
Akcje
na okaziciela serii C
1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Akcje
na okaziciela serii D
1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr.


Poznaj
Grupę OEX