Rada Nadzorcza

Piotr Beaupre
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Beaupre posiada ponad 25 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach, między innymi w usługach dla biznesu, głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz energetyki i nieruchomości rolnych. Od 1993 roku działa aktywnie jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. Jest Partnerem zarządzającym w Neo Investments, odpowiedzialnym za rozwój i działalność spółek związanych z przemysłem rolniczym oraz energetyką.

Doświadczenia zawodowe:

 • W 1989 był współzałożycielem pierwszej polskiej Agencji Reklamowej – „ Galicja” w Krakowie, działającej w obszarach marketingu oraz komunikacji reklamowej. W 2001 AR Galicja połączyła się z Euro RSCG.
 • W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland
 • Od 1999 r. pełni funkcję członka zarządu EBS S.A. którą, powołał wraz ze szwajcarskimi wspólnikami. EBS S.A. zarządza obecnie siecią blisko 200 najnowocześniejszych pralni ekologicznych „5 a SEC„ w wielkich sieciach i centrach handlowych.
 • W 2001 r. uczestniczył w połączeniu dwóch lokalnych agencji reklamowych: Marketing House i Dialog z Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw)
 • W 2002 r wraz z dwoma wspólnikami stworzył spółkę Real Management S.A, która stała się ramieniem deweloperskim w Neo Investments.
 • W 2005 r. założył spółkę EcoWind, która w krótkim czasie stała się największym deweloperem farm wiatrowych (1150 MW), co potwierdziła przeprowadzona w 2011 r. transakcja sprzedaży większościowych udziałów tej spółki do największego w Europie Wschodniej koncernu energetycznego tj. CEZ AS.
 • Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu Funduszu Areał S.A., który jest jednym z pierwszych polskich podmiotów konsolidujących grunty rolne.
 • W 2012 r. współuczestniczył w założeniu spółki Nanovo Media sp. z o. o., która jest integratorem nowych technologii w offline.
 • W 2014 roku wraz z dwoma wspólnikami powołał spółkę Neo Energy sp. z o. o., która po 2 latach działalności stała się liderem produkcji energetycznej i cieplnej na składowiskach śmieci, operując na 10 takich obiektach w całej Polsce.
 • W 2015 r. powołał pierwszy w Polsce Dom Aukcyjny Samochodów Klasycznych ARDOR, który ma na swoim koncie przeprowadzone z sukcesem aukcje ok. 60 cennych samochodów.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Beaupre nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – OEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Kwiecień
Sekretarz Rady Nadzorczej

Wykształcenie: absolwent Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego

Doświadczenie zawodowe:

Pan Tomasz Kwiecień dysponuje szerokim doświadczeniem z zakresu przygotowywania i implementacji strategii biznesowych, przeprowadzania inwestycji kapitałowych, nadzoru właścicielskiego oraz pozyskiwania finansowania. Na początku swojej kariery był związany z firmami Arthur Andersen oraz Ernst & Young, gdzie pracował w działach audytu oraz corporate finance. W latach 2004–2014, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w warszawskim biurze Mezzanine Management, firmie doradzającej grupie funduszy Accession Mezzanine Capital inwestujących w Polsce i Europie Środkowej. W Polsce był odpowiedzialny m.in. za udane inwestycje w Solaris Bus & Coach, LuxMed, czy Masterlease. Poza Polską przeprowadził inwestycje m.in. w firmy Jet Finance w Bułgarii, czy Norican w Danii. W trakcie kariery w Mezzanine Management zasiadał lub uczestniczył w pracach rad nadzorczych spółek Zaberd, Lux Med, Solaris Bus & Coach, iSource, Masterlease, Norican, czy Dominum. Od początku 2015 do końca 2016 roku pełnił funkcję prezesa zarządu AASA Polska S.A., firmy pożyczkowej.
Od marca 2017 roku do końca stycznia 2018 roku był członkiem Zarządu OEX S.A. odpowiedzialnym za strategię i rozwój biznesu. Od lutego 2018 roku pełni obowiązki prezesa zarządu Vippo Sp. z o. o., firmy oferującej ratalne pożyczki gotówkowe

Zgodnie z oświadczeniem pana Tomasza Kwietnia nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Mazurczak

Pan Tomasz Mazurczak ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 – Kredyt Inkaso – członek Rady Nadzorczej
 • 2013 – prowadzenie własnej działalności doradczej
 • 2013 – Warimpex – członek Rady Nadzorczej
 • 2011 – 2013 Trigon Dom Maklerski – szef zespołu analiz
 • 2007 – 2010 Skarbiec TFI – szef zespołu analiz
 • 2004 – 2006 Stomil Sanok – członek Rady Nadzorczej
 • 2004 – 2006 Dom Inwestycyjny BRE Banku – członek Zarządu
 • 2002 – 2006 Dom Inwestycyjny BRE Banku – dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz
 • 1997 – 2002 Dom Inwestycyjny BRE Banku – szef zespołu analiz
 • 1995 – 1996 Dom Inwestycyjny BRE Banku – zarządzający portfelami klientów
 • 1993 – 1994 BRE Bank-doradca prezesa w Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji
 • 1993 – 1994 BRE Bank – inspektor kredytowy w oddziale Poznań

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – OEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Piotr Cholewa

Pan Piotr Cholewa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Piotr Cholewa w ostatnich 3 latach pełnił funkcję w organach następujących Spółek kapitałowych:

 • od 2007r. w Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie do dnia 18.09.2008r. Prezes Zarządu Stark Development S.A. od dnia 18.09.2008r. do dnia 16.12.2013r. jako Członek Rady Nadzorczej Stark Development S.A. w Chorzowie, w tym jako jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący,
 • od 2010 r. w ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2010 r. w Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2011 r. w Galposter sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2011 r. w Voice Contact Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2011 r. w CURSOR SA z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2011 r. w Grupa Archidoc SA. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2013 r. w Fon S.A. z siedzibą w Płocku jako Członek Rady Nadzorczej, do nadal.

Poza wyżej wskazanymi funkcjami, w okresie ostatnich 3 lat Pan Piotr Cholewa nie pełnił i nie pełni funkcji w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Cholewa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki OEX S.A., ani nie uczestniczy w spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, które prowadziłyby działalność konkurencyjną w stosunku do OEX S.A., jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Cholewa nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Michał Szramowski

Michał Szramowski – magister ekonomii, absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywnie
zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów.
W ciągu swojej kariery zawodowej, w latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach obecnych w Polsce m.in.: niemieckim koncernie „Metro AG” oraz holenderskiej grupie kapitałowej „European Construction Consortium (ECC)”.
Michał Szramowski obecnie jest właścicielem i Prezesem Zarządu, kancelarii inwestycyjnej „MS Investments”, która na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w udziały
spółek, zarówno na polskim rynku kapitałowym, a także poza nim. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i Partnerem zarządzającym w grupie kapitałowej „Universal Properties”, która od ponad 16 lat jest aktywna na rynku nieruchomości
komercyjnych w całej Polsce. Łączna wartość aktywów całej grupy kapitałowej, wraz z projektami zrealizowanymi wspólnie z inwestorami zewnętrznymi, to ponad 200 mln zł.
Michał Szramowski jest od 2008 roku członkiem „Polskiej Rady Biznesu” – elitarnej organizacji skupiającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich
przedsiębiorstw. Ponadto od 2015 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej, organu kontrolującego finanse Stowarzyszenia.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Michał Szramowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – OEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Michał  Szramowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.