Zarząd

Jerzy Motz

Jerzy Motz

Prezes Zarządu

Pan Jerzy Motz (ur. 1970) posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług dla biznesu,  głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz usługach outsourcingowych, a także na rynku nieruchomości.... Od 1993 roku działa aktywnie  jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. Współzałożyciel i Partner Zarządzający Neo Investments,  odpowiedzialny za rozwój  spółek w zakresie projektów deweloperskich oraz inwestycji kapitałowych. W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland. W 2001 r. doprowadził do połączenia dwóch lokalnych agencji reklamowych, którymi zarządzał (Marketing House i Dialog) z Euro RSCG. W latach 2004- 2008 Prezes Zarządu Grupy Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw) wiodącej grupy komunikacji marketingowej w Polsce. Od 2002 roku prezes Zarządu spółki developersko inwestycyjnej Real Management S.A. Od 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OEX S.A.

Czytaj więcej

zwiń

Robert Krasowski

Robert Krasowski

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Robert Krasowski (ur. 1970) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu... i uzyskał tytuł magistra. W latach 1994-1996 był zatrudniony w I Oddziale Kredyt Banku S.A. w Poznaniu na stanowisku inspektora kredytowego w Wydziale Kredytów Gospodarczych, od 1996 do 2002 roku był zatrudniony w Domu Maklerskim BMT S.A. w Poznaniu kolejno na stanowiskach: kierownika projektu, zastępcy dyrektora Rynku Pierwotnego, dyrektora Departamentu Corporate Finance oraz Członka Zarządu, w roku 2002 był zatrudniony w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Członka Zarządu – Menedżera Inwestycyjnego. Od 2003 roku do chwili obecnej zatrudniony jest w Tell S.A(obecnie OEX S.A.). na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Od marca 2015 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej

zwiń

Rafał Stempniewicz

Rafał Stempniewicz

Członek Zarządu

Pan Rafał Stempniewicz (ur. 1963) jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu... i uzyskał tytuł lekarza medycyny. W latach 1989-1991 był zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wlkp. na stanowisku lekarza stażysty. Od 1991 do 1996 pełnił funkcję Dyrektora Działu Telekomunikacji w spółce „EMAX” S.A. w Poznaniu. Od 1997 zatrudniony w Tell Sp. z o.o., zaś od 30 listopada 2004 roku do 11 maja 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu  OEX S.A . Ponadto pan Rafał Stempniewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu. W latach 2015 -2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej

zwiń

Tomasz Słowiński

Tomasz Słowiński

Członek Zarządu

Pan Tomasz Słowiński posiada wykształcenie wyższe (Szkoła Główna Handlowa... w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego). Wybrane doświadczenia zawodowe: Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie, w tym w bankowości inwestycyjnej i finansach oraz na stanowiskach zarządczych i operacyjnych w różnych obszarach biznesowych. Ponad 17 lat doświadczenia jako menadżer i przedsiębiorca w obszarze outsourcingu procesów biznesowych i usług dla biznesu. W latach 1992-2000 pracował w banku inwestycyjnym należącym do czołowej światowej instytucji finansowej, brytyjskiego HSBC, gdzie specjalizował się w transakcjach na rynku kapitałowym w Warszawie i Londynie oraz zajmował się M&A i prywatyzacjami. W latach 2001-2006 współtworzył i zarządzał podmiotami działającymi na rynku outsourcingu procesów biznesowych, pełniąc m.in. funkcje prezesa Zarządu PayrollCenter, czołowej polskiej firmy zajmującej się outsourcingiem płacowo-kadrowym, a także managing director w CVO Group. Od 2006 r. związany z Neo Investments, gdzie odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, tworzenie międzynarodowych struktur zarządczych i podatkowych, nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, transakcje kapitałowe oraz nowe inwestycje. Od 2011 r. wiceprezes Zarządu spółki GAD S.A. odpowiedzialny m.in. za całość spraw finansowych, inwestycyjnych i nowe akwizycje. Od 2014 r. do 5 marca 2018 r. członek Rady Nadzorczej OEX S.A., w której sprawował funkcję Sekretarza Rady, a także członka Komitetu Audytu.

Czytaj więcej

zwiń

Artur Wojtaszek

Artur Wojtaszek

Członek Zarządu

Pan Artur Wojtaszek (ur. 1971) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w... Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od ponad 20 lat jest związany z rynkiem usług biznesowych wspierających sprzedaż. W 1995 roku rozpoczął współpracę z Grupą Galicja (Dialog Galicja i Marketing House – obecnie Havas Group), gdzie w latach 1996 – 2001 był zatrudniony na stanowisku dyrektora regionalnego. Od 2001 roku jest pracownikiem spółki OEX Cursor SA ( wcześniej Cursor S.A.)  z siedzibą w Warszawie, w której zajmował stanowiska dyrektora sprzedaży i marketingu oraz wiceprezesa (2007 – 2009), a od roku 2009 do 2017 pełnił funkcję prezesa zarządu. W latach 2006 – 2010 był członkiem zarządu Merchandiser Sp. z o.o., która w 2010 roku weszła w struktury spółki Cursor SA. Od 2017 pełni funkcję prezesa zarządu spółki OEX E-Business Sp. z o. o. oraz zasiada w Radzie Nadzorczej OEX Cursor S.A.

Czytaj więcej

zwiń

BIURO ZARZĄDU

...

Anna Zalewska

Kierownik Biura Zarządu

tel. 22 395 6 133

sekretariat.zarzad@oex.pl

Czytaj więcej

zwiń