Ład korporacyjny

10.04.2018

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Pobierz pdf
28.03.2017

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Pobierz pdf
21.03.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Pobierz pdf
04.01.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Pobierz pdf

Raporty

21.03.2016

Raport nr 2-2016 - stosowanie dobrych praktyk 2016

Pobierz pdf
04.01.2016

Raport nr 1-2016 - stosowanie dobrych praktyk 2016

Pobierz pdf
05.08.2013

Raport – niestosowanie zasady 5 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz pdf
20.12.2012

Raport – niestosowanie zasady 10 części IV i zasady 1 pkt. 9a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz pdf
05.11.2010

Strona internetowa w języku angielskim

Pobierz pdf
27.04.2010

Wejście w życie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Oświadczenia i raporty roczne

23.03.2015

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r.

Pobierz pdf
21.03.2014

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 r.

Pobierz pdf
19.03.2013

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 r.

Pobierz pdf
20.03.2012

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 r.

Pobierz pdf
21.03.2011

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 r.

Pobierz pdf
22.03.2010

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009 r.

Pobierz pdf
30.04.2009

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 r.

Pobierz pdf

 Informacje

30.12.2015

Informacja – zasada I.Z.1.11 części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Pobierz pdf
15.10.2015

Informacja – zasada 1 pkt 2a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – 15 października 2015 r.

Pobierz pdf
17.10.2014

Informacja – zasada 1 pkt 2a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – 17 października 2014 r.

Pobierz pdf
14.10.2013

Informacja – zasada 1 pkt 2a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Pobierz pdf
15.10.2012

Informacja – zasada 1 pkt 2a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Pobierz pdf
30.06.2010

Informacja – zasada 1 pkt 14) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Pobierz pdf