Relacje inwestorskie

Aktualności

28 maja 2020
Podmiotem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta jest firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477. Firma  audytorska została wybrana do badania rocznego sprawozdania finansowego OEX S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z  dnia 28 maja 2020 r. Wybór dotyczył badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
4 listopada 2021
Raport za III kwartał 2021

Notowania


Poznaj
Grupę OEX