Oferta publiczna akcji

serie akcjitryb emisjipodstawa prawna emisjiterminy ofertycena emisyjnaliczba akcji objętych ofertąliczba akcji objętych przez akcjo-nariuszy
B
serie akcji
B
Publiczna
tryb emisji
Publiczna
uchwała Zarządu z dnia
15 kwietnia 2005 r.
podstawa prawna emisji
uchwała Zarządu z dnia
15 kwietnia 2005 r.
26.09 – 7.10.2005 r.
terminy oferty
26.09 – 7.10.2005 r.
46,50 zł
cena emisyjna
46,50 zł
31,79%
liczba akcji objętych ofertą
31,79%
43,84%
liczba akcji objętych przez akcjo-nariuszy
43,84%

Oferta publiczna akcji Spółki została przeprowadzona w 2005 r. w oparciu o prospekt emisyjny i decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 14 czerwca 2005 r. dotyczącą dopuszczenia papierów objętych prospektem do publicznego obrotu. Szczegółowe kwestie związane ze zmianami treści prospektu oraz przebiegiem subskrypcji akcji stanowią treść raportów bieżących 4/2005, 7/2005, 9/2005, 11/2005, 12/2005, 16/2005 (korekta), 17/2005, 18/2005, 19/2005, 20/2005, 22/2005, 23/2005, 24/2005, 25/2005.