Aktualności


Grupa OEX przejęła Loyalty Point i jej spółki zależne, działające w ramach Grupy Data Science House

OEX SA
11 kwietnia 2024

W dniu 10 kwietnia 2024 została sfinalizowana transakcja, w wyniku której OEX S.A. nabyła 56,6% udziałów w spółce Loyalty Point Sp. z o.o., tworzącej wraz ze swoimi spółkami zależnymi Grupę Data Science House.

  • Grupa Data Science House to cztery spółki, które oferują zintegrowane usługi z zakresu analityki i monetyzacji danych, digital marketingu, budowania lojalności, usług agencji mediowej i e-commerce. Grupa Data Science House powstała wokół założonej w 2014 roku spółki Loyalty Point, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na zaawansowane usługi związane z marketingiem i lojalizacją klientów w oparciu o analitykę danych i zaawansowane technologie, pozwalające na precyzyjną personalizację treści i ofert.

 

  • W Grupie Data Science House działają obecnie Loyalty Point, Level Up Media, Bluecloud Interactive oraz Saving Cloud, które zatrudniają łącznie około 130 ekspertów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów w swoich dziedzinach. Spółki są laureatami znaczących branżowych wyróżnień i mają w dorobku m.in. 23 nagrody i wyróżnienia Golden Arrow, i 10 nagród Effie. W 2023 roku wypracowały ponad 40 mln zł. przychodów.

 

  • Portfolio klientów Grupy Data Science House jest zdywersyfikowane i obejmuje większość branż. Spółki z Grupy Data Science House obsługują obecnie około 50 firm, zarówno międzynarodowych, jak też prowadzących działalność jedynie w Polsce.

 Przejęcie spółek Grupy Data Science House jest częścią realizacji strategii rozwoju Grupy OEX poprzez akwizycję biznesów dopełniających nasze usługi i zwiększanie udziału technologii w oferowanych usługach. Transakcja umożliwi nam stworzenie unikatowej oferty dla klientów korporacyjnych, łączącej kluczowe dla skalowania biznesu usługi, które już mamy – jak logistykę dla e-commerce czy obsługę klienta i customer experience – z nowymi, jak analityka danych, marketing cyfrowy i budowanie lojalności. Dzięki poszerzeniu działalności staniemy się atrakcyjnym partnerem i dostawcą dla firm zarówno w Polsce, jak i zagranicą. – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.

Grupę OEX tworzą spółki, które świadczą usługi w obszarze sprzedaży zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i e-commerce. Największych synergii z działalnością spółek Data Science House strony upatrują we współpracy ze spółkami z segmentu OEX eCommerce Services.

Po transakcji zyskamy silnego, strategicznego partnera, który posiada udokumentowany track record w rozwoju biznesów technologicznych. Dołączenie do Grupy OEX, która jest notowana na GPW wzmocni naszą pozycję jako transparentnej organizacji. Nasze cele rozwoju są zbieżne z działaniami, które obecnie są intensywnie rozwijane w Grupie OEX: budowaniu kompetencji digital marketingowych i ekspansji zagranicznej. Już teraz współpracujemy biznesowo przy wielu projektach widząc wartość we wzajemnym dopełnianiu kompetencji i oferowaniu kompleksowej usługi. Zintegrowana oferta może być atrakcyjna zarówno dla klientów zagranicznych, którzy chcą rozwinąć działalność w Polsce, jak i dla polskich firm, które chcą mieć dostawcę usług zapewniającego szerokie wsparcie marketingowe, w szczególności wykorzystujące zaawanasowane narzędzia, i głęboką analitykę pozwalającą na personalizację komunikatu na masową skalę. – powiedział Przemysław Orłowski, Członek Zarządu Loyalty Point.

Strony nie planują zmian organizacyjnych i osobowych w zarządach przejmowanych spółek. W wyniku transakcji nastąpi jedynie zmiana właścicielska, która nie wpłynie na współpracę z Klientami oraz zmianę zatrudnienia, czy inne warunki realizacji umów spółek Data Science House z Partnerami.

 

 


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200