Aktualności


Grupa OEX wypłaci akcjonariuszom 27,367 mln zł dywidendy za 2022 r.

30 czerwca 2023

28 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OEX SA zdecydowało o przychyleniu się do rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki w kwestii podziału zysku netto za 2022 r. czyli kwoty blisko 93 mln zł. Tym samym Walne zdecydowało, że 27,367 mln zł przeznaczone zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy posiadających akcje uczestniczące w dywidendzie (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki). Oznacza to wypłatę 4 zł dywidendy na każdą akcję Spółki.

Dywidendą objętych jest łącznie 6 841 807 akcji OEX SA, jako dzień dywidendy ustalono 7 lipca 2023 r., a jako dzień wypłaty dywidendy – 14 lipca 2023 r.

Jednocześnie ZWZ zdecydowało, że pozostałą kwotę – tj. ponad 65,6 mln zł – Spółka przeznaczy na kapitał zapasowy.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200