Aktualności


OEX S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję. Stanowisko prezesa spółki objął Jerzy Motz.

OEX
11 maja 2016

10 maja 2016 r. akcjonariusze OEX S.A. zadecydowali o przeznaczeniu blisko 5,2 mln zł, czyli 72,5 %  wypracowanego w 2015 roku zysku na wypłatę dywidendy. ZWZA ustaliło 10 sierpnia 2016 jako dzień dywidendy, zaś dzień wypłaty dywidendy to 1 września 2016r. Liczba akcji objętych dywidendą to 6.888.539.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Jerzego Motz, który wcześniej przewodniczył Radzie Nadzorczej spółki na stanowisko prezesa Zarządu OEX S.A. Dotychczasowy prezes, Rafał Stempniewicz, pozostanie w składzie jej Zarządu i jednocześnie jako prezes  Zarządu spółki zależnej Tell sp. z o. o. będzie odpowiedzialny za segment Zarządzania sieciami sprzedaży punktów detalicznych. ZWZA zdecydowało również o przeniesieniu siedziby OEX S.A. do Warszawy.

 

W 2015 roku Tell zmienił się w OEX. Ze stosunkowo jednorodnego biznesu związanego z rynkiem telekomunikacyjnym powstała dynamicznie rozwijająca się Grupa o zdywersyfikowanej działalności. Efektem tych działań są świetne wyniki finansowe. Rozszerzenie kompetencji zarządu i zmiany organizacyjne ułatwią dalszy rozwój Grupy ” – powiedział Jerzy Motz, prezes zarządu OEX S.A.

OEX S.A. jako spółka dominująca koncentruje się przede wszystkim na strategicznym i finansowym zarządzaniu portfelem spółek zależnych oraz realizacji zadań związanych z akwizycjami i transakcjami kapitałowymi. Ważną częścią działalności OEX S.A. jest też identyfikacja i rozwijanie nowych inicjatyw biznesowych.

Już teraz Grupa OEX świadczy kompleksowe usługi związane z outsourcingiem sprzedaży na ogromną skalę, zdobywając nowych klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nasze aspiracje obejmują dalszą ekspansję zagraniczną usług oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Będziemy kontynuować dotychczasową strategię, zarówno w odniesieniu do rozwoju Grupy, jak i polityki dywidendowej. Ogromną wagę przykładamy również do dbałości o zaufanie naszych obecnych i przyszłych inwestorów i dobrą komunikację” – dodał prezes Jerzy Motz.

Jerzy Motz posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług dla biznesu,  głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz usługach outsourcingowych, a także na rynku nieruchomości. Od 1993 roku działa aktywnie  jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland. W 2001 r. doprowadził do połączenia dwóch lokalnych agencji reklamowych, którymi zarządzał (Marketing House i Dialog) z Euro RSCG. W latach 2004- 2008 pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw), wiodącej grupy komunikacji marketingowej w Polsce. Od 2002 roku jest prezesem zarządu spółki developersko – inwestycyjnej Real Management S.A. Od 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OEX S.A.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej ZWZA powołało Piotra Beaupre, którego kandydaturę zgłosił  Neo Fund 1, podmiot zależny od Neo Investment S.A. Do Rady został również powołany pan Michał Szramowski.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200