Aktualności


Zarząd TELL SA zwołuje WZA w sprawie zmiany struktury Grupy Kapitałowej i zmiany nazwy spółki na OEX S.A.

OEX
4 września 2015

W projektach uchwał na WZA, zwołane na 30 września 2015, Zarząd Tell wnioskuje między innymi wydzielenie części przedsiębiorstwa związanej z działalnością prowadzoną w oparciu o umowę z operatorem Orange Polska S.A. do nowo powołanej spółki zależnej. Akcjonariusze mają także zadecydować o zmianie firmy spółki dominującej.

Nasza wizja rozwoju Grupy to umacnianie pozycji na rynku outsourcingu sprzedaży oraz e-commerce. Działalność Tell SA to obszar związany z telefonią komórkową i poprzez ten pryzmat jesteśmy odbierani przez rynek, co nie oddaje charakteru obecnej Grupy Kapitałowej. Po dokonanych przejęciach działamy w trzech segmentach: Zarządzania sieciami sprzedaży, Wsparcia Sprzedaży i E- biznesu. Oczekujemy, że w przyszłości udział nowych segmentów w zysku EBITDA Grupy może wynieść do 50%. Chcemy budować spójny wizerunek Grupy, który będzie wzmacniał nasz rozwój zarówno organiczny jak i poprzez dalsze przejęcia.” – powiedział Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu Tell SA

W marcu tego roku Grupa przejęła 100 % akcji Cursor SA działającego w obszarze wsparcia sprzedaży i e – logistyki oraz 51% udziałów Divante, które specjalizuje się w IT wspierającym sprzedaż.

W skład grupy kapitałowej wchodzą także spółki Euro- Phone sp. z o. o., która prowadzi sprzedaż telefonów i usług dla T-Mobile oraz PTI sp. z o. o. , która prowadzi taką działalność dla operatora sieci komórkowej PLUS.

Planowane zmiany to wydzielenie z Tell SA części przedsiębiorstwa i wniesienie jej jako aportu w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Tell SA będzie posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym. Nowo utworzona spółka przejmie wszelkie związane z tą działalnością prawa własności ruchomości, w tym wyposażenie, zapasy, środki transportu, wierzytelności, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne. Tell SA, po wydzieleniu będzie spółką zarządzającą grupą kapitałową i segmentami działalności.

Taka struktura pozwoli na scentralizowanie niektórych funkcji, na przykład zarządzania zasobami ludzkimi i finansami , co mamy nadzieję przełoży się na budowanie i wspieranie synergii kosztowych” – dodał Prezes Rafał Stempniewicz

Rebranding ma objąć zmianę nazwy spółki dominującej. Kółko OEX będzie też elementem identyfikacji wizualnej spółek zależnych w Grupie.

OEX to marka bardzo dobrze znana w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Cursor posługuje się znakiem OEX od 2011 roku, a Divante od dwóch lat. Zmiany pozwolą nam silniej zaznaczyć naszą obecność na rynku polskim oraz skuteczniej pozyskiwać klientów zagranicznych. Jesteśmy w fazie intensywnego rozwoju. Divante dynamicznie powiększa swoje portfolio klientów zagranicznych. W pierwszym półroczu 2015 projekty zagraniczne przekroczyły 50% w nowych umowach spółki. Udział segmentów Wsparcia sprzedaży i E-biznes w skonsolidowanych przychodach Grupy Tell wyniósł aż 31,3 % w pierwszym półroczu 2015 przy czym konsolidacja obejmowała okres jedynie od 5 marca 2015.” – powiedział Artur Wojtaszek – Członek Zarządu Tell SA.

Prawa do znaku OEX zostały nabyte przez Tell wraz z przejęciem 100% akcji Cursor i 51% udziałów Divante od OEX SA. Główny akcjonariusz Tella, spółka OEX SA czeka na rejestrację nowej nazwy w KRS.                                                                        

Grupa Tell

Grupa Tell to jeden z wiodących podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży w Polsce. Specjalizujemy się w projektach związanych z integracją kanałów sprzedaży, budowaniem biznesu e-commerce oraz wsparciu realizacji sprzedaży w modelu omnichannel. Grupa zarządza także największą w Polsce liczbą sklepów oferujących usługi operatorów telefonii komórkowej – Orange, T-mobile i Plus. Od 2005 roku Tell S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Tell wchodzą: Tell SA, Europhone sp. z o. o., PTI sp. z o.o., Cursor SA i Divante sp. z o. o.

www.grupatell.pl, www.tell.pl


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200