Aktualności


Zmiany w Zarządzie Merservice z Grupy OEX. Z dniem 1 września b.r. stanowisko Prezesa Zarządu obejmie Magdalena Trzcińska. Edyta Czaplicka dołącza w randze Członka Zarządu.

Merservice
24 czerwca 2021

Magdalena Trzcińska, do tej pory pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki, zastąpi na stanowisku prezesa Michała Węgrzyka, który dalej będzie współpracował z Merservice jako Doradca Zarządu. Nowy Zarząd będzie kontynuował strategię umacniania pozycji w kluczowych liniach biznesowych oraz rozwoju nowych usług skierowanych do eCommerce.

Obie managerki blisko współpracują od początku działalności spółki, zarządzają kluczowymi obszarami i wydatnie przyczyniły się do osiągnięcia przez spółkę jej obecnej pozycji rynkowej.

Magdalena Trzcińska była Wiceprezesem spółki od kwietnia zeszłego roku, ale z Merservice jest związana od ponad dziesięciu lat, czyli praktycznie od początku działalności spółki.  Pracowała  w obszarze Sales Force & HR management i pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego External.

Magdalena Trzcińska jest absolwentką Collegium Civitas na kierunku socjologia, a także studiów podyplomowych „Zarządzanie Ludźmi w Organizacji” w  Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła też studia podyplomowe „Dyplomowany Coach”.

Do sukcesów należy zaliczyć przede wszystkim bardzo dobre wyniki spółki pomimo pandemii. Wdrożyliśmy również dwie nowe usługi we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Obecnie oprócz tradycyjnych usług wsparcia sprzedaży oferujemy kompleksową analizę prezentowania produktów w sklepach internetowych i marketplace’ach, czy badania shopperowe gdzie pozyskujemy dane z pomocą takich rozwiązań jak eyetracking. Chcemy istotnie zwiększać udział technologii w naszych usługach. – powiedziała Magdalena Trzcińska.

Edyta Czaplicka w Merservice Sp. z o.o. pracuje od początku działalności spółki, czyli od 2009 roku. Przez ostatnie 5 lat zajmowała stanowisko Dyrektora Operacyjnego Internal, odpowiadając za następujące obszary działalności spółki: finanse, księgowość, kadry, flota, IT i obsługa prawna. Edyta Czaplicka jako Członek Zarządu spółki będzie odpowiedzialna za finanse i administrację.

Edyta Czaplicka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku socjologia. Ukończyła też studia podyplomowe: Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą w Szkole Głównej Handlowej.

Moim celem jest dalszy wzrost efektywności we wszystkich procesach biznesowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług oraz wdrażania nowych pomysłów – powiedziała Edyta Czaplicka.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200