Aktualności


OEX wspiera Uniwersytet Sukcesu – program fundacji Digital University, który daje młodym kobietom w trudnej sytuacji życiowej szansę zdobycia unikatowych kompetencji digitalowych.

OEX SA
25 maja 2022


Uniwersytet Sukcesu to jedyny w Polsce tak kompleksowy program, który przygotowuje młode kobiety do pracy w obszarze programowania, IT czy komunikacji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. Pracownicy Fundacji podkreślają, że nie jest łatwo ukończyć kurs, ale włożony przez uczestniczki wysiłek procentuje w postaci konkretnych ofert pracy i możliwości zatrudnienia, które otrzymują po zakończeniu.

Uniwersytet Sukcesu działa od 2019 roku. Do tej pory uczestniczkami programu było już 200 młodych kobiet. Program obejmuje prawie rok intensywnej pracy na co składa się udział w warsztatach, program mentoringowy, doradztwo zawodowe, spotkania z ekspertami oraz kursy przygotowujące do pracy w IT zakończone egzaminem. Wiele uczestniczek trafia na płatne staże do partnerów programu. Według Elżbiety Wojciechowskiej, prezeski Fundacji Digital University, w tej edycji już teraz na starcie Fundacja ma zagwarantowane staże dla połowy uczestniczek. Więcej o programie https://uniwersytetsukcesu.com/o-nas/


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200