Aktualności


Voice Contact Center wspiera miasto Lublin

13 grudnia 2023

Spółka VCC otrzymała podziękowania od Urzędu Miasta Lublin za wkład i szczególne zaangażowanie w szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi. Akcję zainicjowało miasto Lublin, pełniące rolę Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Współpraca umożliwiła realizację licznych projektów, z których skorzystało 9 tys. młodych osób. Dzięki zaangażowaniu 300 partnerów, w tym firm, organizacji pozarządowych, instytucji biznesowych, placówek edukacyjnych oraz instytutów badawczych, udało się przeprowadzić 400 warsztatów i spotkań z praktykami biznesu.

Inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego młodych osób obejmowały szereg działań, takich jak rozwijanie kompetencji biznesowych, wsparcie w procesie wejścia na rynek pracy, edukacja z zakresu przedsiębiorczości oraz zdobywanie umiejętności związanych z przyszłymi kompetencjami.

Voice Contact Center otrzymało podziękowania za wkład w rozwój młodego pokolenia w trakcie spotkania „Biznes dla ESM”, które miało na celu podsumowanie inicjatywy. Prezydent Żuk wyraził przekonanie, że zbudowane relacje stanowią solidny fundament do kontynuacji wspólnych działań na rzecz mieszkańców Lublina. Współpraca na linii samorząd-biznes-nauka okazała się kluczowa dla dynamicznego rozwoju miasta pod względem gospodarczym, akademickim oraz społecznym.

 


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200