Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 46/2005

Data: 13 grudnia 2005

Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2005 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki  informację o zawarciu w dniach 1-6 grudnia 2005 r.  transakcji kupna akcji spółki Tell S.A.

W załączeniu treść otrzymanej informacji.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu