Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 48/2005

Data: 23 grudnia 2005

Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2005 r. otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o zawarciu przez BBI Capital S.A., w której Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni funkcję Prezesa Zarządu, w dniu 22 grudnia 2005 r.  transakcji kupna akcji spółki Tell S.A.

W załączeniu treść otrzymanej informacji.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu