Raporty bieżące

Przejęcie sieci sprzedaży – zamknięcie transakcji

Raport bieżący nr: 20/2006

Data: 1 września 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2006 z dnia 14 lipca 2006 roku, dotyczącego przejęcia sieci sprzedaży, Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2006 roku, wobec spełnienia ustalonych przez strony umowy warunków o charakterze zawieszającym, nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającego, obejmującej sieć trzynastu punktów sprzedaży.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu