Relacje inwestorskie

Aktualności

28  maja  2020
                                        Podmiotem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta jest firma audytorska                                               PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477.                                         Firma  audytorska została wybrana do badania rocznego sprawozdania finansowego OEX S.A. uchwałą Rady                                                     Nadzorczej z  dnia 28 maja 2020 r. Wybór dotyczył badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
      9 września  2020
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020

Notowania


Poznaj
Grupę OEX