Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport bieżący nr: 81/2015 Data: 14.12.2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 r. otrzymał od Członka Zarządu emitenta informację o zawarciu transakcji kupna akcji spółki TELL S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu

Powrót