Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 dotyczącego zawiadomienia o transakcji na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 15/2018 Data: 16.04.2018

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej otrzymane od akcjonariusza skorygowane zawiadomienie dot. transakcji, odnośnie której pierwotne powiadomienie spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 13 kwietnia 2018 r.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Rafał Stempniewcz – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

Powrót