Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 47/2018 Data: 22.11.2018

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. Spółka otrzymała od Precordia Capital Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Jerzym Motz (Prezes Zarządu), powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisano:

Robert Krasowski – członek zarządu

Tomasz Słowiński – członek zarządu

Powrót